Thông tin chung

NTK Nguyễn Tùng Chinh tốt nghiệp thủ khoa đại học dân lập Hồng Bàng. 

Hiện là trưởng phòng thiết kế thương hiệu Celus, Thủy Nguyễn Design House Stylist định hình phong cách cá nhân.
CTV thiết kế cho áo dài Sỹ Hoàng
Giảng viên định hình phong cách Star ACADEMY

Sản phẩm của NTK Nguyễn Tùng Chinh

;